Język
POLSKI ENGLISH

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www. sylwiaromaniuk.com jest Sylwia Romaniuk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 41, 00-540 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631044, o kapitale zakładowym w kwocie 5000,00 złotych; e-mail: office@sylwiaromaniuk.com.

Sylwia Romaniuk sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nią dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe są zbierane przez Sylwia Romaniuk Sp. z o.o. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Produktów oraz dostarczenia ich do Klienta.

W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu Przesyłką Kurierską Sylwia Romaniuk Sp. z o.o. przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036680, NIP: 5221004200, REGON: 01077128, kapitał zakładowy: 5 027 000,00 PLN.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia przez Sylwia Romaniuk sp. z o.o. Umowy Sprzedaży Produktów.

Sylwia Romaniuk Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko lub nazwa firmy; adres; numer telefonu; adres e-mail; numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym); numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Klientów prowadzących działalność gospodarczą).

Sylwia Romaniuk Sp. z o.o. zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania z Serwisu. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta podczas korzystania z Serwisu. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Klientach Serwisu internetowego. Istnieje możliwość uniemożliwienia przez Klienta zbierania danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (opcje przeglądarki internetowej).

PLIKI COOKIES

Pliki Cookies (“ciasteczka”) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).

UŻYCIE COOKIES

Pliki Cookies używane przez Serwis są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu ani oprogramowaniu użytkownika.

Pliki Cookies używane są w następujących celach:

– w celu realizacji Zamówienia złożonego przez użytkownika i optymalizacji procesu obsługi klienta;

– w celu zapamiętania preferencji użytkownika Serwisu (wersji językowej).

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Sklep Internetowy używa następujących typów plików cookies:

  • „sesyjne” – tymczasowe, które pozostają zapisane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  • „stałe” – są to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrze danego pliku „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.


ZARZĄDZANIE COOKIES

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej (np. częściowo ograniczyć [np. czasowo] lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies). W takim przypadku może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów sprzedaży Produktów, w tym podanie danych osobowych, są całkowicie dobrowolne. Klient, którego dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług Sylwia Romaniuk Sp. z o.o.

DOSTĘP DO DANYCH

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w każdym czasie. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sylwia Romaniuk Sp. z o.o., a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W tym celu należy wysłać stosowną wiadomość na adres e-mail: office@sylwiaromaniuk.com.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Sylwia Romaniuk Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.

Sylwia Romaniuk Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

x
Zamknij
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.